Aranytulipán Óvoda

Óvodánk Kecskemét városközpontjában, közel a Cifra palota szomszédságában található, háromcsoportos intézmény, melyre jellemző a heterogén életkorú csoportszervezés.

Az óvodapedagógusok a „Körlánc” Környezeti Nevelési Projekt szellemében nevelik és fejlesztik a gyermekeket.

A pedagógiai munka a környezettudatos, környezetre odafigyelő magatartás megalapozását tartalmazza. Olyan szokások, magatartásformák kialakítása a cél, amelyek a környezettel való harmonikus együttélést biztosítják a gyermekek későbbi életvitelében.

Ennek megvalósulását nemcsak a szervezett tevékenységek biztosítják, hanem annak szelleme, tevékenysége és eszközei az óvoda mindennapjait is áthatják.

A környezettudatosság a mindennapokban a következőképpen jelenik meg:

Zöld jeles napok:

 • Állatok Világnapja
 • Földünkért Világnap
 • Víz Világnapja
 • Föld Napja
 • Madarak és fák napja
 • Környezetvédelmi Világnap

A pedagógiai program sajátosságából eredően fontosnak tartjuk, hogy óvodáskor végére olyan látásmód alakuljon ki a gyerekekben, mellyel képesek lesznek az önmegvalósításra, a környezettel való harmonikus együttélésre, az élet szeretetére.

A séták, helyszíni tapasztalatszerzések, a jeles napok alkalmával gyermekeink megismerik a hazai táj szépségét, a helyi hagyományokat, a nemzeti, a családi, a tárgyi kultúra értékeit.

Ünnepeink, hagyományaink sajátosságai:

 • Zöld jeles napok
 • Mikulás várás
 • Adventi gyertyagyújtás, karácsony
 • Farsang
 • Anyák napi köszöntés
 • Évzáró, nagyok búcsúztatója, családi nap
 • Gyermeknap

Az óvodai élet színesebbé tétele érdekében színház, kiállítások látogatását, kirándulást, lovaglást, angol, néptánc, hittan, sakk szakkört szervez óvodásainak az intézmény.

Rendkívül fontos a szülők és az óvodapedagógusok bizalomteljes, folyamatos párbeszéden alapuló, őszinte, partnerelvű kapcsolata. Célunk, hogy az óvodáskor végére, az itt eltöltött évekre jó érzéssel, szeretettel, sok-sok élménnyel gazdagodva gondoljanak vissza.

Intézményvezető helyettes: Gömöri Ágnes.

A színvonalasabb működtetésre „Klapka Utcai Lurkók” néven Alapítványt hoztunk létre, mely lehetőséget biztosít játékeszközök vásárlására, berendezési tárgyaink bővítésére. Nagyon köszönjük a szülők felajánlásait és adójuk 1%-t mellyel támogatják óvodánkat.

Adószám: 18358841-1-03

Útvonalterv:

Képek az óvoda életéből: