Aranytulipán Óvoda

Óvodánk Kecskemét városközpontjában, közel a Cifra palota szomszédságában található, háromcsoportos intézmény, melyre jellemző a heterogén életkorú csoportszervezés.

Az óvodapedagógusok a „Körlánc” Környezeti Nevelési Projekt szellemében nevelik és fejlesztik a gyermekeket.

A pedagógiai munka a környezettudatos, környezetre odafigyelő magatartás megalapozását tartalmazza. Olyan szokások, magatartásformák kialakítása a cél, amelyek a környezettel való harmonikus együttélést biztosítják a gyermekek későbbi életvitelében.

Ennek megvalósulását nemcsak a szervezett tevékenységek biztosítják, hanem annak szelleme, tevékenysége és eszközei az óvoda mindennapjait is áthatják.

A környezettudatosság a mindennapokban a következőképpen jelenik meg:

Zöld jeles napok:

 • Állatok Világnapja
 • Földünkért Világnap
 • Víz Világnapja
 • Föld Napja
 • Madarak és fák napja
 • Környezetvédelmi Világnap

A pedagógiai program sajátosságából eredően fontosnak tartjuk, hogy óvodáskor végére olyan látásmód alakuljon ki a gyerekekben, mellyel képesek lesznek az önmegvalósításra, a környezettel való harmonikus együttélésre, az élet szeretetére.

A séták, helyszíni tapasztalatszerzések, a jeles napok alkalmával gyermekeink megismerik a hazai táj szépségét, a helyi hagyományokat, a nemzeti, a családi, a tárgyi kultúra értékeit.

Ünnepeink, hagyományaink sajátosságai:

 • Zöld jeles napok
 • Mikulás várás
 • Adventi gyertyagyújtás, karácsony
 • Farsang
 • Anyák napi köszöntés
 • Évzáró, nagyok búcsúztatója, családi nap
 • Gyermeknap

Az óvodai élet színesebbé tétele érdekében színház, kiállítások látogatását, kirándulást, lovaglást, angol, néptánc, hittan, sakk szakkört szervez óvodásainak az intézmény.

Rendkívül fontos a szülők és az óvodapedagógusok bizalomteljes, folyamatos párbeszéden alapuló, őszinte, partnerelvű kapcsolata. Célunk, hogy az óvodáskor végére, az itt eltöltött évekre jó érzéssel, szeretettel, sok-sok élménnyel gazdagodva gondoljanak vissza.

Csoportbeosztás:

Intézményvezető helyettes: Gömöri Ágnes.

Csoport Óvónő Dajka
Nyuszi kis csoportSzabóné Sáfár Tícia
Kovács Tímea
Kapocsi Laura
Pillangó nagy csoportDeák Andrea
Gerőháziné Kőműves Katalin
Fodor Éva
Csigabiga vegyes csoportCsizmadia Dani Katalin
Vojkovics Gyöngyi
Bencsik Tiborné

A színvonalasabb működtetésre „Klapka Utcai Lurkók” néven Alapítványt hoztunk létre, mely lehetőséget biztosít játékeszközök vásárlására, berendezési tárgyaink bővítésére. Nagyon köszönjük a szülők felajánlásait és adójuk 1%-t mellyel támogatják óvodánkat.

Adószám: 18358841-1-03

Útvonalterv:

Képek az óvoda életéből: