Csigabiga Óvoda

„A gyermeket tiszteletben kell fogadni, szeretetben felnevelni és szabadságban elbocsátani.” — Rudolf Steiner

A Csigabiga Óvoda Kecskemét központjában található, 1979-ben a „Nemzetközi Gyermekévben” épült, teljes körű felújítása és épület bővítése 2017. évben valósult meg. Bár az elhelyezkedése lakótelepi, környezete mégis családias hangulatot tükröz.

Az intézmény 180 fő befogadására alkalmas, hat csoportot működtet, melyek szervezésénél fontos szempont, az azonos életszakaszban folytatott együttnevelés.

Elvünk a gyermeki személyiség kibontakoztatásának elősegítése, biztosítva a változatos tevékenységszervezést, a magas szintű, szeretetteljes nevelést. Pedagógiai munkánk eredményességét, szakvizsgázott óvodapedagógusaink, fejlesztőpedagógus, óvodapszichológus, pedagógiai asszisztensek, dajkák, valamint intézményi hagyományaink és optimális infrastruktúránk támogatja.

Óvodánk kiemelt sajátossága:

Tehetség ígéretek támogatása, gondozása:

 • Városi szintű Bóbita Bábtalálkozó szervezése.
 • Rendőrző Bóbiták – Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitánysággal együttműködő prevenciós biztonságra nevelő program megrendezése.
 • Városi, óvodaközi találkozókon való részvétel – mesemondó, versmondó, dramatizáló, népi játékok-népdal, gyermekdal fesztiválok, óvodai sportvetélkedők.
 • Országos, régiós, városi rajzpályázatokra történő felkészülés.
 • Fakultatív programok – Bozsik intézményi program, sakk, néptánc, modern tánc, ismerkedés az angol nyelvvel.

Az egyéni bánásmódra épülő differenciáló pedagógia alkalmazása

Városi szintű Fejlesztőpedagógiai Munkaközösség működtetése – mely magába foglalja a pszichológiai, pedagógiai, neveléselméleti, játékpedagógiai, gyermekvédelmi előadások, fórumok, szakmai gyakorlati bemutatók szervezését, az új módszerek megismertetését, elemzését.

Az egészséges életvitel igényének alakítása:

 • Gyermekjóga
 • Mocorgó nap – óvodai szintű mozgásos játszó délelőtt
 • Csiga futam – családi sport délután
 • Arborétum 7 próba – feladat ellátási helyek közötti ügyességi vetélkedő
 • Gyógyító Bocsok – egészségvédelmi játszó délelőtt
 • Úszásoktatás

Közösség fejlesztés, családokkal való együttműködésünk

 • Őszi Forgatag – Tavaszi Zsongás – családi játszó délutánok
 • Intézményi hagyományaink, ünnepeink – Adventi készülődés, Farsang, Anyák napja, Óvodai búcsúzók
 • Nyílt napok – óvodanyitogató a leendő kiscsoportosok részére
 • Csoport kirándulások – évzáró családi kirándulás keretében

Nemzetközi szakmai kapcsolataink alakítása

„Csillagszemű” Tábor, az Európa Jövője Nemzetközi Gyermek és Ifjúsági Találkozó kísérő rendezvénye. A tábor a külhoni magyar óvodákkal és óvodapedagógusokkal tart fenn szakmai kapcsolatot.

Óvodapedagógusaink, a nevelést segítő munkatársaink együttműködése biztosítja gyermekeink számára, az érzelmi biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes légkört, az egyéni és életkor specifikus szociális és értelmi fejlődés előmenetelét.

Alapítvány

Árpádvárosi Bóbiták Gyermekalapítványunk lehetőséget biztosít játékeszközök vásárlására, berendezési tárgyaink bővítésére. Nagyon köszönjük a szülők felajánlásait és adójuk 1%-t mellyel támogatják óvodánkat.

Adószám: 18342626-1-03

Útvonalterv:

Képek az óvoda életéből: